About

Odemykáme budoucnost maximálním rozvojem dítěte

0let kvalitního vzdělávání

Vítám vás na webových stránkách naší mateřské školy. Motto naší školky je „S pohádkou objevujeme svět“. Pohádka je pro dětskou duši a vnímání dítěte nejpřirozenější cestou poznání.

Naše vize je být mateřskou školou, která bude i nadále vyhledávaná pro svůj individuální přístup, výuku anglického jazyka a využívání moderních technologií.

Jsme mateřskou školou, která je otevřená, přátelská a bezpečná, rozvíjí osobnost dítěte a jeho klíčové kompetence.

Chceme být školou s profesionálním týmem pedagogů, který bude využívat moderní efektivní didaktické postupy v pozitivní a partnerské atmosféře.

Ing. Lucie Dolejší

Ing. Lucie Dolejší

Ředitelka školy

V čem jsme výjimeční?

Škola má dlouholetou tradici a jejím cílem je poskytovat kvalitní vzdělání. Vnímáme, že svět se rychle mění a je potřeba, aby i naše škola reagovala na tyto změny.
Výuka anglického jazyka

Výuka anglického jazyka

Rozhodnutí vyučovat naše děti anglický jazyk vyplývá z našeho přesvědčení, že anglický jazyk je v dnešní době nepostradatelný. K osvojování jazyka dochází díky přirozeným situacím a smysluplným aktivitám, při kterých je jazyk používán jako prostředek k dosažení určitého cíle.
Individuální přístup

Individuální přístup

Individuální přístup je základním kamenem, na kterém je postavena naše školka. Důraz na individuální přístup ke každému dítěti umožňuje, aby se děti vyvíjely svým vlastním tempem a využívaly stylu učení, který jim osobně nejlépe vyhovuje a je pro ně nejefektivnější.
Rozvíjíme přirozený talent

Rozvíjíme přirozený talent

Vedeme děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti, k prozkoumávání věcí do hloubky, k chápání dění na základě vlastního experimentování, pozorování a objevování. Nabízíme jim široké spektrum aktivit, které je všestranně rozvíjí.

Aktuality a články

Naši žáci se rozhodně nenudí. Školy Klíč jsou aktivní součástí dění v České Lípě a pravidelně pořádáme zajímavé akce, na které jsou všichni vítáni.
Nový projekt OP JAK

Nový projekt OP JAK

Vítáme vás v novém školním roce

Vítáme vás v novém školním roce

Multilpe Intelligences for Deeper Learning - Erasmus+

Multilpe Intelligences for Deeper Learning - Erasmus+